One thought on “İrəvan şəhəri (elektron nəşr)

  1. Rüstəm Yaqubəliyev
    November 4, 2014 at 6:45 pm

    Nazim müəllim, sizi təbrik edirəm!
    Bu video (https://www.youtube.com/watch?v=ZgEdMKgGJ8I) barəsində fikirlərinizi bölüşməyinizi xahiş edirəm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*