Biblioqrafiya

old-books

Kitablar

 1. Tarixin qara səhifələri. Deportasiya. Soyqırım. Qaçqınlıq. (həmmüəllif). Bakı: Qartal, 1998.
 2. İrəvan xanlığı: Rusiya işğalı və ermənilərin Şimali Azərbaycan torpaqlarına köçürülməsi. (həmmüəllif). Bakı: Çaşıoğlu, 2010.
 3. The Iravan Khanate: The Russian Occupation and the Relocation of Armenians to the Lands of North Azerbaijan (həmmüəllif). Baku: Çaşıoğlu, 2010.
 4. Иреванское ханство: российское завоевание и переселение армян на земли Северного Азербайджана. (həmmüəllif). Баку: Чашыоглу, 2010.
 5. Qubadlı: Qədim Azərbaycan torpağı Zəngəzurun qapısı. (həmmüəllif). Bakı: Turxan, 2013.
 6. Gubadly the ancient Azerbaijani land Zangazurs gateway. (həmmüəllif). Baku: Turxan, 2013.
 7. Губадлы. Ворота древней Азербайджанской земли Зангезура.(həmmüəllif). Баку: Турхан, 2013.
 8. Vandalizm: tarixi adlara qarşı soyqırımı. (tərtibçi). Bakı: Təhsil, 2006.
 9. Vandalism: genocide against the historical names. (tərtibçi). Baku: Təhsil, 2006.
 10. İrəvan quberniyasında azərbaycanlıların soyqırımı. (1918-1920). Bakı: Turxan, 2015.
 11. İrevan şehri. Türk-islam varlığı nasıl yok edildi. Ankara: Berikan, 2015.

Jurnallarda dərc olunan məqalələr:

 1. 1918-1920-ci illərdə Qars vilayətində ermənilərin törətdikləri soyqırım. (Azərbaycan arxivlərində saxlanılan sənədlər əsasında). Azərbaycan və Şərqi Anadoluda türk-müsəlman əhaliyə qarşı soyqırımları (1914-1920-ci illər) III beynəlxalq elmi konfransın materialları. 07-10 aprel 2016-cı il, s. 559-565
 2. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə milli ərazi münaqişələri və qaçqınlıq problemi. “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin milli siyasəti”. Məqalələr toplusu. Bakı, “Qartal”, 1998, səh.151-175.
 3. Erməni saxtakarlığı, erməni xəyanəti. “Deportasiya”. Toplu. Bakı, “Azərbaycan Ensiklopediyası”, 1998, səh.154-156, 392-404.
 4. Milli Mücadilə qəhrəmanı İbrahim bəy Cahangiroğlu. “Hərbi bilik” hərbi elmi-nəzəri, publisistik jurnal. Bakı, 1998, № 6, səh.80-82.
 5. İndiki Ermənistanda azərbaycanlılara qarşı sonuncu soyqrımı. “Hərbi bilik” hərbi elmi-nəzəri, publisistik jurnal. Bakı, 1998, № 6, səh.74-76.
 6. Репрессии против азербайджанцев на территории нынешней Армении в 1920-1930 гг.. “Азербайджан и азербайджанцы” jurnalı, № 7-8, 2001.
 7. Gümrü tarihinden sayfalar. “Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü” dərgisi. Ərzurum Atatürk Universiteti. sayı 20, 2002, səh.253-261.
 8. Ağbaba və Şörəyeldə Dədə Qorqud izləri, “Dədə Qorqud” jurnalı, ADPU-nun nəşri, №2, 2002-ci il, səh.37-40.
 9. Ermənilərin ruslara qarşı törətdikləri terror və qırğınlar (1900-1920-ci illər). Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 86-cı ildönümünə həsr olunmuş respublika elmi konfransının materialları. Bakı, “Nurlan”, 2004-cü il, səh. 29-34.
 10. Cənub-Qərbi Qafqaz Cümhuriyyəti. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Ensiklopediyası. I cild, Bakı, 2004, səh.283-285.
 11. Azərbaycan erməni separatizmi. “Ümid çırağı”, Müstəqil ictimai-siyasi, elmi-kütləvi jurnal. №34, 2005-сi il, səh.23-26.
 12. 15 iyun-tariximizin mühüm mərhələsinin başlanğıcı. “Ümid çırağı”, Müstəqil ictimai-siyasi, elmi-kütləvi jurnal, №5-6, 2005-ci il, səh.18-20.
 13. Moral genocide. “Азербайджан и азербайджанцы” jurnalı, №1-4, 2006-cı il, səh.33-52.
 14. About Donations of Baku Moslem Charity. Society to Refugees in 1905-1917. “Азербайджан и азербайджанцы” jurnalı, № 9-12, 2008, səh 182-185.
 15. About Deportation of Azerbaijanis and Process of Changing. Demographic Situation in Favour of Armenians after Occupation of Pambak and Shorayel Districts by Russian Troops (the 1st Quarter of the XIX Century. “Азербайджан и азербайджанцы” jurnalı № 1-4, 2008-cı il, səh.117-120.
 16. Ermenilerin Kars vilayetinde 1914-1915 yıllarında yaptıkları soykırım üzerine yeni araştırmalar. Erciyez. Aylık Fikir ve Sanat Dergisi. Sayı 361. Ocak-2008, səh.11-13.
 17. Ermənilərin 1905-1906-cı illərdə Zəngəzur qəzasında törətdikləri kütləvi qırğınlar. AMEA Tarix İnstitutunun Elmi Əsərləri, 36-cı cild, Bakı, 2011, s. 173-185.
 18. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə sülh danışıqları. AMEA Tarix İnstitutunun elmi əsərləri, 38-ci cild, 2011, səh.201-209.
 19. Cənub-Qərbi Qafqaz Cümhuriyyəti. “Millət və dövlət” jurnalı, № 8, sentyabr-2012, səh. 30-33
 20. Qədim Azərbaycan şəhəri İrəvan. “Təfəkkür”, Elmi xəbərlər jurnalı. – 2013. – № 1. – s. 88-93.
 21. Массовая резня, совершенная армянами в 1905-1906 гг. в г. Иреван. “Geostrategiya” jurnalı, 2013, № 4, s. 51-54.
 22. Erməni silahlı dəstələrinin 1905-1906-cı illərdə Cənubi Qafqazda törətdikləri qırğınlar. “Hərbi bilik” hərbi elmi-nəzəri, publisistik jurnal, Bakı, 2013, № 5, s. 92-100.
 23. Ermənilərin 1905-ci ildə Naxçıvan və Şərur-Dərələyəz qəzalarında törət-dikləri qırğınlar. Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi əsərləri, İctimai elmlər seriyası, Naxçıvan, 2013, № 2, s. 52-61.
 24. Ermənilərin 1905-ci ildə Eçmiədzin qəzasında törətdikləri qırğınlar. “Tarix və onun problemləri” jurnalı, Bakı Dövlət Universiteti, 2013, № 4, s. 62-67
 25. Ermeni Silahlı Birliklerinin 1905-1906 Yılları Arasında Güney Kafkasyada Yaptıkları Katliamlar. “Erciyez”, Aylık Fikir ve Sanat dergisi, Ercyez, 2014, sayı 434, Şubat, s. 28-32
 26. Резня, совершенная армянскими вооруженными отрядами против азербайджанцев в 1905-1906 гг.. “Кавказ и мир”. Международный научный журнал. Тбилиси, 2014, № 17, с. 174-178.
 27. Ermenilerin 1905-1906 Yillarinda Güney Kafkasya’da Yaptiklari Katliamlar.
  Elektron nəşr.“Atatürk Dergisi”, Erzurum Atatürk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2014, Cilt 3, Sayı 1. http://e-ergi.atauni.edu.tr/atauniad/issue/view/5000007402/showToc, s. 1-12.
 28. Ermenilerin 1905-1906 Yıllarında Güney Kafkasya’da Yaptıkları Katliamlar. Yeni Türkiye, Eylül-Aralık 2014, sayı 62, s. 2477-2483.

Qəzetlərdə dərc olunan məqalələr:

 1. Azərbaycanlıların etnik təmizlənməsinin ilk mərhələsi. “Azərbaycan” qəzeti, 29 mart 2016-cı il, № 64.
 2. Ağbaba və Şörəyel milli şuraları erməni təcavüzünə qarşı qəti müqavimət təşkil etmişdi. “Azərbaycan” qəzeti, 31 mart 2016-cı il, № 66.
 3.  1905-1906-cı illər qırğınları. “Vedibasar” qəzeti, 19 iyul-31 avqust 2016-cı il, № 15-16.
 4. Azərbaycanın əsgər və zabitləri Türkiyə ordusunda. “Vətəndaş” qəzeti, №61 (75), 4 noyabr 1994-cü il.
 5. Əlimərdan bəy Topçubaşov. “Xalq qəzeti”, №117, 24 may 2002-ci il
 6. Fətəli xan Xoyski. “Xalq qəzeti”, 25 may 2002-ci il.
 7. Nəsib bəy Yusifbəyli. “Xalq qəzeti”, 28 may 2002-ci il
 8. Azərbaycanlılara qarşı soyqırımlar: mərhələləri və nəticələri. “Dədə Qorqud” qəzeti, 15.09.2003
 9. Azərbaycanda erməni separatizmi. 20 fevral 2003-cü il, “Xalq qəzeti”.
 10. Sumqayıt hadisələri M.Qorbaçovun razılığı və DTK-nın nəzarəti altında törədilmişdi. 28 fevral 2003-cü il. “Xalq qəzeti”.
 11. Ermənilərin saxta “soyqrımı” iddiası. 24 aprel 2003-cü il, “Xalq qəzeti”
 12. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə ərazi bütövlüyü problemi. 25 may 2004-cü il. “Xalq qəzeti”.
 13. 1905-1906-cı illərdə İrəvan quberniyasında azərbaycanlıların soyqrımı. 27-29 mart, “Xalq qəzeti”.
 14. Ağbaba Milli Şurası. 20 aprel 2006-cı il, “Vətən uğrunda” qəzeti
 15. İki qardaş dövlətin qızıl hərflərlə yazılan gün: 19118-ci il sentyabrın 15-də Türkiyə-Azərbaycan qoşunları Bakını bolşevik daşnak işğalından azad etdilər. 15 sentyabr 2006-cı il, “Xalq qəzeti”.
 16. Erməni-rus birləşmələrinin 1914-1915-ci illərdə Qars vilayətində törətdikləri soyqırım haqqında. “Xalq qəzeti”, 31.04.2007.
 17. 1948-1953-cü illər deportasiyasının bəzi məqamları. “Xalq qəzeti”.-2009.-6, 7 yanvar.- № 2, N 3.
 18. Mənbələr azərbaycanlıların 1905-1906-cı illər soyqırımı haqqında. “Xalq qəzeti”, 31.03.2009
 19. 20 Yanvar – Qan yaddaşımız: 20 Yanvar faciəsinə aparan hadisələrin xronologiyası “Xalq qəzeti” – 2010.-16 yanvar. – № 11. – S. 5 ; N 12. – S. 3-5.
 20. Azərbaycanlıların 1948-1953-cü illər deportasiyasını səbəbləri. “XXI əsr” qəzeti, 26-fevral-05 mart 2010-cu il, № 02..
 21. 1918-1920-ci illərdə İrəvan quberniyası ərazisində azərbaycanlıların soyqırımı. “Xalq qəzeti”.-2010.-31 mart.- № 66.-S.4., 1 aprel.- № 67.-S.4., 3 aprel.- № 69.-S.4., 4 aprel.- № 70.-S.4
 22. Uydurma erməni soyqırımının anatomiyası: “Erməni məsələsi”ndən “erməni soyqırımı”na qət edilən yol. “Xalq qəzeti”. – 2010.-24 aprel. – № 87. – S. 4; № 88. – S. 3.
 23. Müsəlman Şərqində ilk demokratik cümhuriyyət “Xalq qəzeti”. – 2010.-28 may. – № 115. – S. 5
 24. “Erməni məsələsi”ndən “erməni soyqırımı”na aparan yol. “ Zaman” qəzeti – 2011.-19-20 aprel. – №47. – S. 11 ; №48. – S. 12.
 25. 1918-1920-ci illərdə Ağbaba və Şörəyel nahiyələrində ermənilərin törətdikləri soyqırımı. “Xalq qəzeti”, 31 mart, 1 aprel 2012-ci il.
 26. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə qaçqınlar problemi. “Xalq qəzeti”.-2012.-25 may.- № 114.
 27. Ermənilərin 1905-1906-cı illərdə Zəngəzur qəzasında törətdikləri qırğınlar. “Xalq qəzeti”.-2013.-31 mart.- № 66.-S.3., 4 aprel. № 69.-S.5.
 28. Milli tariximizin İrəvan səhifələri haqqında həqiqətlər. “Xalq qəzeti”.-2013.-6 avqust.- № 171.-S.3.
 29. Azərbaycanlıların əzəli torpaqlarından sonuncu – 1988-1989-cu illər deportasiyası. “Xalq qəzeti”, 8-10 dekabr 2013-cü il, №. 271-272.
 30. Ermənilərin ruslara qarşı törətdikləri terror və qırğınlar, “Xalq qəzeti” , 24 may 2015. – № 110. – S. 9 ; № 112. – S. 10.
 31. 1918-1920-ci illərdə İrəvan quberniyasında azərbaycanlıların soyqırımı, “Azərbaycan” qəzeti, 1 aprel 2015-ci il
 32. 100 ilin yalanı – “erməni soyqırımı”, “Azərbaycan” qəzeti, 24-25 aprel 2015-ci il.
 33. Xalq Cümhuriyyəti dövründə Azərbaycanın Ermənistandakı daimi nümayəndəliyinin fəaliyyəti, “Xalq qəzeti”,  29-30 may 2015-ci il. – № 113, 114.
   Məqaləni PDF formatına çevir   

2 thoughts on “Biblioqrafiya