Category Archives: Deportasiya

1946-cı ildə SSRİ Türkiyəyə hücum etməyə hazır idi

Follow Nazim Mustafa www.1905.az portalının “Kvartet”ində 1948-1953-cü illərdə soydaşlarımızın Ermənistan SSR ərazisindən köçürülmələri barədə tarix faktlar işığında çıxış etmişdir: Nazim müəllim, Sizin “1948-1953-cü il deportasiyasının bəzi məqamları” məqaləniz “Xalq qəzeti”ndə 2009-cu ildə dərc edilib. Biz…

Резня, совершенная армянскими вооруженными отрядами в 1905-1906 гг.

Follow Назим Мустафа, научный сотрудник Института Истории АН АР Сценарий резни, учиненной против азербайджанских турков в начале ХХ века на Кавказе и особенно на территории нынешней Армении, основывался на опыте, приобретенном армянами в конце XIX…

Zəlzələ olmasaydı, azərbaycanlılar qurtula bilməyəcəkdi

Follow www.azvision.az veb səhifəsinə istinadən (müsahibənin tam keçidi) Qərbi Azərbaycandan soydaşlarımızın deportasiyası üç mərhələdə aparılıb: 1905-1920-ci illər, 1948-1953-cü illər və 1988-1992-ci illər. Bu proseslər zamanı ermənilər Qərbi Azərbaycanda yaşayan soydaşlarımızın yüzlərlə yaşayış məntəqəsini yerlə-yeksan edib,…

Azərbaycanlıların əzəli torpaqlarından sonuncu – 1988-1989-cu illər deportasiyası

Follow Nazim Mustafa, AMEA A. A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutnun elmi işçisi, Dövlət mükafatı laureatı.  İndi Ermənistan adlanan dövlətin ərazisində yaşayan azərbaycanlıların əzəli torpaqlarından sonuncu deportasiyasından düz 25 il ötür. 1988-ci ilin fevralından başlanan bu proses həmin…

1948-1953-cü illər deportasiyasının bəzi məqamları

Follow 1948-1953-cü illərdə azərbaycanlıların Ermənistan SSR ərazisindəki tarixi-etnik torpaqlarından kütləvi surətdə deportasiyası son 200 ildə soydaşlarımızın başlarına gətirilən faciələr silsiləsinin bir həlqəsidir. Deportasiya və yaxud əhalinin zorakılıqla miqrasiyası sovet hakimiyyəti illərində müxtəlif üsullarla həyata keçirilən…

РЕПРЕССИИ ПРОТИВ АЗЕРБАЙДЖАНЦЕВ НА ТЕРРИТОРИИ НЫНЕШНЕЙ АРМЕНИИ В 1920-1930 гг.

Follow Процесс физического и морального геноцида азербайджанцев на землях, ныне входящих в состав Армении, восходит еще к началу XIX в., когда российские войска оккупировали Иреванское ханство. Следует отметить, что каждый раз после окончания войн России…

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə qaçqınlar problemi

Follow XX əsrdə Azərbaycan xalqı üç dəfə – 1905-1906, 1918-1920 və 1988-1989-cu illərdə qaçqınlar problemi ilə üzləşmişdir. Üstəlik, Ermənistanın ərazilərimizin işğalı nəticəsində yeni bir problem – öz ölkəsində dogma yer-yurdlarını tərk etmək məcburiyyətində qalan soydaşlarımızın…

“Erməni vilayəti”nin təşkili və azərbaycanlıların ilkin deportasiyası

Follow Qərbi Azərbaycandan – indiki Ermənistan ərazisindən Azərbaycan türklərinin ilkin qaçqınlıq dövrü 1801-ci ildə Rusiyanın Şərqi Gürcüstanı ilhaq etməsi və bunun nəticəsində Şəmşədil və Loru-Pəmbək bölgələrinin rusların əlinə keçməsi anından başlamışdır. 1801-ci il iyulun 13-də…