Tariximizin şanlı və ibrətamiz səhifəsi

Follow XX əsrin əvvəlində müsəlman Şərqində ilk demokratik respublika – Xalq Cümhuriyyəti quran və parlamentarizmin əsasını qoyan xalqımızın dövlətçilik tarixinin yeni səhifələri yazıldı. 1917-ci ilin fevralında Rusiyada baş verən inqilab nəticəsində mərkəzdənqaçma meyilləri gücləndi. Rusiya…

АЗЕРБАЙДЖАНЦЫ АРМЕНИИ

Follow Назим Мустафа – доктор философии по истории, сотрудник Института истории Национальной академии наук Азербайджана. (Баку)   На территории современной Армении, исторически входившей в состав различных государств, объединявших обширные земли Южного Кавказа, Ближнего и Среднего…

Uydurma erməni soyqırımının ideya müəllifləri və onların “aksioma” çevrilən saxta kitabları haqqında

Follow Nazim Mustafa, tarix üzrə fəlsəfə doktoru, Dövlət Mükafatı laureatı.   Osmanlı imperiyasını parçalamaq istəyən dövlətlər XIX əsrin əvvəllərindən etibarən müxtəlif planlar cızır və onları həyata keçirmək üçün müxtəlif yollar axtarırdılar. “Şərq məsələsi” adlanan ideya…

İREVAN (REVAN) ŞEHRİNDE TÜRK HALK TÖRENLERİ VE TİYATRO KÜLTÜRÜ

Follow TURKISH FOLK RITUALS AD THEATRE CULTURE IN ERIVAN (REVAN) CITY Nazim MUSTAFA[1] s.145 ÖZET Azerbaycan’ın eski kültür merkezlerinden biri olan İrevan kentinde doğup büyüyen yüzlerce bilim, kültür, sanat, din adamı olmuştur. Çeşitli zamanlarda İrevan’a…

Xalq Cümhuriyyəti dövründə qaçqınlar problemi

Follow XX əsrin əvvəllərində olduğu kimi, sonlarında da yenidən dövlət müstəqilliyini bərpa edən Azərbaycanın üzləşdiyi əsas problem qaçqınlarla bağlı idi. Qaçqınlar problemi Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinə Birinci Dünya müharibəsindən və 1918-ci il mart-may aylarında Bakı, Gəncə…