AZƏRBAYCAN XALQ CÜMHURİYYƏTİ İŞIĞINDA (1918-1920)

Kitabda müəllifin Azərbaycan Xal Cümhuriyyəti dövrünə aid tədqiqatlarının nəticəsi olaraq ərsəyə gələn elmi məqalələrinin, beynəlxalq konfranslarda etdiyi məruzələrinin və mətbuat səhifələrində işıq üzü görmüş bir sıra məqalələrinin mətnləri toplanılmışdır.

Kitabı oxumaq üçün aşağıdakı keçiddən istifadə edin:

http://www.ebooks.az/book_YVLnyA3j.html

 

   Məqaləni PDF formatına çevir