Erməni vandalizmi: əsirlikdə olan Azərbaycan abidələri

vandalNazim Mustafa və Fəridə İbrahimovanın birgə hazırladıqları “Erməni vandalizmi: əsirlikdə olan Azərbaycan abidələri” elektron layihəsi 28 yanvar 2015-ci il tarixində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanasında ictimaiyyətə təqdim edilmişdir. Layihə işğal olunmuş Azərbaycan Respublikası ərzailərində və indiki Ermənistanda erməni vandalizminə məruz qalmış abidələrindən bəhs edir. Elektron topluda maddi mədəniyyət irslərinin tarixi və fotoları müfəssəl şəkildə yer tapmışdır. Layihə ilə Azərbaycan və İngilis dillərində tanış olmaq üçün bu keçidə müraciət edə bilərsiniz: http://vandalism.preslib.az/

mənbə: http://azertag.az/xeber/827996

   Məqaləni PDF formatına çevir