Author Archives: Redaksiya

“Erməni vilayəti”nin təşkili və azərbaycanlıların ilkin deportasiyası

Follow Qərbi Azərbaycandan – indiki Ermənistan ərazisindən Azərbaycan türklərinin ilkin qaçqınlıq dövrü 1801-ci ildə Rusiyanın Şərqi Gürcüstanı ilhaq etməsi və bunun nəticəsində Şəmşədil və Loru-Pəmbək bölgələrinin rusların əlinə keçməsi anından başlamışdır. 1801-ci il iyulun 13-də…

Ermənilərin Azərbaycan torpaqlarında dövlət yaratmaq səyləri

Follow Ermənilərin Azərbaycan torpaqlarında məskunlaşdırılması və onun ağır nəticələri İndiki Ermənistan və ona bitişik ərazilərdə pərakəndə halında yaşayan ermənilərin öz müstəqil dövlətlərini yaratmaq arzusuna ilkin təkan verən amillərdən ən başlıcası XVI-XVII əsrlərdə Səfəvilərlə Osmanlı Türkiyəsi arasında…

“İrəvan şəhəri” elektron nəşri Mədəniyyət TV kanalında

Follow İyulun 31-də Azərbaycan Televiziyasının Mədəniyyət televiziya kanalında “Əsrlərdən gələn səslər” verilişində (verilişin müəllifi Güllü Yoloğlu) Prezident Kitabxanasının şöbə müdiri Nazim Mustafanın müəllifi olduğu “İrəvan şəhəri” əsəri və həmin əsər əsasında yaradılmış www.iravan.info saytı haqqında…

Milli tariximizin İrəvan səhifələri haqqında həqiqətlər

Follow İrəvan tarixi, erməni həyasızlığı və “Lenta.ru”nun əsassız yalanı “Lenta.ru” internet saytı avqustun 3-də öz oxucularına “Keçmiş SSRİ ölkələrinin paytaxtları” rubrikasından növbəti bir materialı təqdim etmişdir. Ermənistan paytaxtı İrəvan haqqında qələmə alınan “Urartu səltənətinin ürəyində”…

“Erməni məsələsi”ndən “erməni soyqırımı”na aparan yol

Follow “Erməni məsələsi” Osmanlı imperiyasını bölüşdürmək məqsədilə Qərb dövlətləri tərəfindən gündəliyə gətirilən “Şərq məsələsi”nin tərkib hissəsi olaraq, XIX əsrin ikinci yarısında Avropa dövlətləri tərəfindən ortaya atılmış, 3 mart 1878-ci il tarixli San-Stefano müqaviləsində və 13…