ERMENİLERİN 1905-1906 YILLARINDA GÜNEY KAFKASYA’DA YAPTIKLARI KATLİAMLAR

Makalede XX. yüzyılın başlarında Güney Kafkasya’da mevcut olan Ermeni siyasi partilerinin yapısal bölümleri şeklinde oluşturulan silahlı birliklerin 1905-1906 yılları arasında yaptıkları katliamlar ve terör faaliyetleri kronolojik olarak ele alınmıştır. Makalede, Azerbaycanlı yazarların yanısıra, ilk kez olarak Ermeni yazarlarının bahsi geçen olaylarla ilgili kaleme aldıkları eserlere de müracaat edilmiştir. Mukayeseli tahlil üslubu ile 1905-1906’da meydana gelmiş olayların genel manzarası ortaya konulmaya çalışılmıştır.

   Məqaləni PDF formatına çevir