Author Archives: Redaksiya

Резня, совершенная армянскими вооруженными отрядами в 1905-1906 гг.

Follow Назим Мустафа, научный сотрудник Института Истории АН АР Сценарий резни, учиненной против азербайджанских турков в начале ХХ века на Кавказе и особенно на территории нынешней Армении, основывался на опыте, приобретенном армянами в конце XIX…

В 1905-1906 годах армяне уничтожили более 10 тыс. азербайджанцев

Follow Азербайджанский историк Назим Мустафа в интервью 1news.az представил малоизвестные факты массовой резни азербайджанцев, устроенной армянскими шовинистами в 1905-1906 годах. «До начала армянами массовой резни азербайджанцев в 1905 году, с конца 1890 года из Турции…

Erməni vandalizmi: əsirlikdə olan Azərbaycan abidələri

Follow Nazim Mustafa və Fəridə İbrahimovanın birgə hazırladıqları “Erməni vandalizmi: əsirlikdə olan Azərbaycan abidələri” elektron layihəsi 28 yanvar 2015-ci il tarixində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanasında ictimaiyyətə təqdim edilmişdir. Layihə işğal olunmuş Azərbaycan Respublikası ərzailərində…

ПУТЬ, ВЕДУЩИЙ К 20 ЯНВАРЯ: ХРОНОЛОГИЯ.

Follow 1987 год   18 октября Во время митинга, организованного под предлогом протеста против загрязнения города Еревана, раздавались призывы о присоединении Нагорно-Карабахской Автономной Области (НКАО) к Армении и собирались подписи граждан.   19 октября В…

20 ЯНВАРЯ – КРОВАВАЯ ПАМЯТЬ

Follow В истории каждого народа есть и героические, и трагические страницы. В некоторых случаях эти моменты совпадают. Так случилось в Черный Январь 1990-го года – 20-го января в историю Азербайджана были вписаны как трагические, так…

Nazim Mustafanın məqaləsi Yeni Türkiyə jurnalının “Erməni Məsələsi Xüsusi Sayı”-da çap olunmuşdur

Follow Türkiyədə yerləşən Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi nəşr etdirdiyi  “Yeni Türkiye” jurnalının xüsusi buraxılışını oxucularına təqdim etmişdir. Xüsusi buraxılış “Ermeni Meselesi Özel Sayısı” adlanır. 5 cilddən və təqribən 4000 səhifədən ibarət olan xüsusi nəşrdə “KAFKASYA’DA (AZERBAYCAN’DA) ERMENİ…

“Vandalizm: Tarixi adlara qarşı soyqırımı” kitabının yenilənmiş variantı çapdan çıxmışdır

Follow Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Tarix İnstitutunun Elmi Şurasının qərarı ilə “Vandalizm: Tarixi adlara qarşı soyqırımı” kitabının yenidən işlənilmiş ikinci nəşri bu günlərdə  çapdan çıxmışdır. Tarixçi alim Nazim Mustafanın tərtib etdiyi bu kitab AMEA-nın müxbir…